[1]
J. Podgórska-Rykała, „Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach”, pp, nr 4, s. 149–167, grudz. 2023.