[1]
G. Piwnicki, „Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy”, pp, nr 1, s. 91–106, mar. 2016.