[1]
M. M. Kobierecki, „Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw”, pp, nr 1, s. 107–122, mar. 2016.