[1]
B. Hordecki, „Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych”, pp, nr 1, s. 123–142, mar. 2016.