[1]
T. R. Szymczyński, „Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera”, pp, nr 4, s. 95–108, cze. 2018.