[1]
M. Łukaszewski i T. Wallas, „Sprawozdanie z seminarium naukowego «Direct Democracy in Switzerland and beyond», które odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Informacja o laureatach Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą ksiażkę o tematyce politologicznej”, pp, nr 4, s. 289–292, cze. 2018.