[1]
J. K. Sokołowski i D. Stolicki, „Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego”, pp, nr 2, s. 40–54, cze. 2017.