Rachwał, Marcin. „Ewolucja Systemu Wyborczego Do Sejmu RP – Kwestia formuły Wyborczej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 7-20, doi:10.14746/pp.2017.22.1.1.