Kaczmarek, Filip. „Znaczenie Pokoju I Stabilizacji Dla Europejskiej Polityki Rozwojowej Wobec Afryki Subsaharyjskiej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 157-72, doi:10.14746/pp.2017.22.1.11.