Shukuralieva, Nartsiss, i Artur Lipiński. „Uwarunkowania Legitymizacji władzy W Systemach Autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 189-02, doi:10.14746/pp.2017.22.1.13.