Barabasz, Adam. „PRL Wobec II Rozszerzenia Wspólnot Europejskich O Grecję (1961–1981)”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 221-42, doi:10.14746/pp.2017.22.1.15.