Kucheryavaya, Elena. „Agnieszka K. Cianciara I Inni, Europeizacja Partii Politycznych I Grup Interesu W Wybranych Krajach Partnerstwa Wschodniego I kandydujących Do Unii Europejskiej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 243-8, doi:10.14746/pp.2017.22.1.16.