Musiał-Karg, Magdalena, i Krzysztof Duda. „Sprawozdanie Z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Europa XXI wieku» (Collegium Polonicum, 2–3 Lutego 2017 r.)”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 249-50, doi:10.14746/pp.2017.22.1.17.