., . „Noty O Autorach”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 251-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12313.