., . „Spis treści I Strona Redakcyjna”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2017, s. 1-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12314.