Jas-Koziarkiewicz, M., i E. Stasiak-Jazukiewicz. „Przeciwdziałanie Koncentracji mediów W Wybranych państwach członkowskich I Unii Europejskiej – Analiza rozwiązań Prawnych”. Przegląd Politologiczny, nr 1, kwiecień 2018, s. 147-62, doi:10.14746/pp.2018.23.1.10.