Kościelniak, C. „Szkolnictwo wyższe I Dyplomacja Naukowa Jako narzędzie Soft Power W Polityce ChRL Wobec Unii Europejskiej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, kwiecień 2018, s. 191-04, doi:10.14746/pp.2018.23.1.13.