Skrzypczyńska, J. „Polska W GATT/WTO”. Przegląd Politologiczny, nr 1, listopad 2018, s. 83-91, doi:10.14746/pp.2012.17.1.6.