Miński, Radomir. „Przywództwo Oligarchiczne I Jego społeczne Uwarunkowania W świetle «Partii Politycznych» Roberta Michelsa”. Przegląd Politologiczny, nr 1, listopad 2018, s. 107-13, doi:10.14746/pp.2012.17.1.8.