Kosman, Marceli. „Paweł Kowal, Koniec Systemu władzy. Polityka Ekipy Gen. Wojciecha Jaruzelskiego W Latach 1986-1989 (M. Kosman)”. Przegląd Politologiczny, nr 3, listopad 2018, s. 171, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/13934.