Zięba, A., i A. Wróblewska. „System Zarządzania Wiedzą Dla Zarządzania Kryzysowego”. Przegląd Politologiczny, nr 4, listopad 2018, s. 37-48, doi:10.14746/pp.2012.17.4.3.