NOWAK, Ewa, i in. „Integracja Polityczna Polaków Na Emigracji. Polonia W Austrii – Studium Przypadku”. Przegląd Politologiczny, nr 3, listopad 2018, s. 195-12, doi:10.14746/pp.2011.16.3.12.