PAJĄK-PATKOWSKA, B. „Psychologiczne Uwarunkowania aktywności Politycznej Kobiet”. Przegląd Politologiczny, nr 2, listopad 2018, s. 91-100, doi:10.14746/pp.2011.16.2.9.