ANTSZEWSKI, A. „Prawo I Sprawiedliwość W Polskim Systemie Partyjnym (przyczynek Do Dyskusji O systemotwórczej Roli Partii)”. Przegląd Politologiczny, nr 1, listopad 2018, s. 79-94, doi:10.14746/pp.2011.16.1.6.