Kamola-Cieślik, Małgorzata. „Założenia I Realizacja Polityki rządu Polskiego W Zakresie Rozwoju przemysłu Stoczniowego W Polsce W kontekście Sytuacji Na Rynku Stoczniowym W świecie”. Przegląd Politologiczny, nr 1, kwiecień 2019, s. 211-26, doi:10.14746/pp.2019.24.1.14.