., . „Spis treści”. Przegląd Politologiczny, nr 1, kwiecień 2019, s. 1-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/18724.