-, .-. „Spis treści”. Przegląd Politologiczny, nr 3, październik 2019, s. 3-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/19910.