Lewandowska, Maria, i Beata Stachowiak. „Uniwersytet W Okresie Zmiany Modelu przepływu Informacji”. Przegląd Politologiczny, nr 3, październik 2019, s. 59-68, doi:10.14746/pp.2019.24.3.5.