-, .-. „Noty O Autorach”. Przegląd Politologiczny, nr 4, grudzień 2019, s. 153-5, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/20795.