Drzonek, M. „Wielokadencyjność Prezydenta Miasta Po wejściu Polski Do UE – Przypadek Gdyni”. Przegląd Politologiczny, t. 19, nr 4, grudzień 2014, s. 177-89, doi:10.14746/pp.2014.19.4.12.