Pietnoczka, P. „Instytucja Referendum ogólnokrajowego Na Ukrainie – Aspekt Normatywny”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2020, s. 103-18, doi:10.14746/pp.2020.25.1.8.