Osiński, S. „Deprecjacja Kobiet W Uwarunkowanych Stereotypowo Wypowiedziach mężczyzn W Polskich Dyskursach Politycznych W Latach 2016–2017”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2021, s. 39-57, doi:10.14746/pp.2021.26.1.3.