Stępka, M. „Rezyliencja Jako Paradygmat bezpieczeństwa W Czasach przewlekłych kryzysów”. Przegląd Politologiczny, nr 2, czerwiec 2021, s. 105-17, doi:10.14746/pp.2021.26.2.7.