Skarżyński, M. „Śródlądowe Punkty Tankowania LNG W Polityce Energetycznej Unii Europejskiej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2022, s. 73-81, doi:10.14746/pp.2022.27.1.5.