Piechowicz, Michał. „Wspólna Polityka Bezpieczeństwa I Obrony UE W Perspektywie Teoretycznej, Praktycznej I Agencyjno-Instytucjonlanej”. Przegląd Politologiczny, nr 1, kwiecień 2023, s. 37-51, doi:10.14746/pp.2022.28.1.3.