Giedz, Maria. „Kurdowie We współczesnych społecznościach Bliskiego Wschodu”. Przegląd Politologiczny, nr 1, styczeń 2014, s. 283-98, doi:10.14746/pp.2014.19.1.18.