Wojnicki, Jacek. „Europeizacja Czy Transformacja - Ewolucje systemów Politycznych Europy Środkowej I Wschodniej”. Przegląd Politologiczny, nr 2, kwiecień 2014, s. 7-20, doi:10.14746/pp.2014.19.2.1.