., . „Spis treści I Strona Redakcyjna”. Przegląd Politologiczny, nr 4, grudzień 2015, s. 1-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/5568.