Turska-Kawa, Agnieszka. „Nadzieja Podstawowa Oraz Orientacja Pozytywna Jako Predyktory zaangażowania Politycznego młodych”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2016, s. 7-20, doi:10.14746/pp.2016.21.1.1.