Piwnicki, G. „Dylematy Wprowadzenia Euro W Polsce Przez Pryzmat Polityczny I Gospodarczy”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2016, s. 91-106, doi:10.14746/pp.2016.21.1.7.