Kobierecki, M. M. „Upolitycznienie Sportu Jako następstwo Konfrontacji Politycznej państw”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2016, s. 107-22, doi:10.14746/pp.2016.21.1.8.