Nowak, Wojciech, i in. „Migracja wewnętrzna W UE Oraz EOG a Problem Nielegalnego Rynku Pracy. Analiza Sytuacji imigrantów Z Polski zamieszkujących okręg Hordaland”. Przegląd Politologiczny, nr 3, wrzesień 2016, s. 67-78, doi:10.14746/pp.2016.21.3.4.