Hordecki, Bartosz. „Motyw nieokreśloności Rosji Jako Element dziewiętnastowiecznych Narracji Politycznych”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2016, s. 123-42, doi:10.14746/pp.2016.21.1.9.