Dąbrowski, Tomasz. „Grzegorz Rydlewski, Modernizacja Administracji. Studium Polityk Administracyjnych W Polsce”. Przegląd Politologiczny, nr 1, marzec 2016, s. 212-7, doi:10.14746/pp.2016.21.1.16.