., . „Spis treści”. Przegląd Politologiczny, nr 2, czerwiec 2016, s. 1-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/7249.