Szymczyński, T. R. „Pojęcie supranarodowości W Polu Integracji Europejskiej Z Perspektywy Hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera”. Przegląd Politologiczny, nr 4, czerwiec 2018, s. 95-108, doi:10.14746/pp.2013.18.4.6.