Rachwał, M. „Budżet Partycypacyjny Jako Nowa Forma współdecydowania O Finansach Lokalnych”. Przegląd Politologiczny, nr 4, czerwiec 2018, s. 173-86, doi:10.14746/pp.2013.18.4.11.