Grzelak, M., i D. Piontek. „Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, Pierwsza Dama światowej Polityki”. Przegląd Politologiczny, nr 4, czerwiec 2018, s. 219-36, doi:10.14746/pp.2013.18.4.14.