Bekbołatuły, Żetpisbaj. „Problemy Funkcjonowania Public Relations W Kazachstanie”. Przegląd Politologiczny, nr 4, czerwiec 2018, s. 275-82, doi:10.14746/pp.2013.18.4.18.