Myślak, Ewa. „Wybrane Aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego W kontekście Polskiej Praktyki Ustrojowej”. Przegląd Politologiczny, nr 3, czerwiec 2018, s. 173-82, doi:10.14746/pp.2013.18.3.14.